Bàner

Banyeres Digital - Les notícies de Banyeres de Mariola

Opinió

Promeses, fets, enganys i reaccions

David Abad Ruiz, Regidor d'Hisenda i Personal a l'Ajuntament d'Alcoi

Les promeses que s’obliden uns minuts després, deixen al que les ha fet en una situació de falta de credibilitat, però si a això li afegim que acaba actuant al contrari al que havia promés, el converteix en mentider i quasi timador.

Una cosa semblant ha fet Rajoy: 24 hores abans de les eleccions prometia i no parava de prometre que no pujaria els impostos. Uns dies després d’assumir el govern puja IRPF, IBI, etc. i sembla que sols és «el inicio del inicio». Potser per això ja fa tants dies que no se’l veu públicament. Tindrà vergonya?

Vergonya de justificar el timo electoral de pujar impostos dient què el dèficit és major del que se sabia. I ells ho sabien: segons si conten els deutes en gener o en desembre; ara sona a excusa o pretext. Vergonya de pujar el IBI, saltant-se l’esperit de la norma: Els impostos municipals els proposen els governs dels Ajuntaments. Vergonya de pujar el IRPF, quan tots sabem a qui afectarà més i qui pagarà els plats trencats. Vergonya d’anunciar que les pensions pugen un 1%, quan realment, amb la pujada de l’IRPF, més de la meitat dels pensionistes (tots aquells que cobren més de 700 ) perdran poder adquisitiu. Feu números i ho veureu. Vergonya de posar per bandera la gestió de Camps a la Generalitat Valenciana, i de veure que s’ha deixat el nostre govern autonòmic caent per un pou sense fons, en fallida brutal, per haver gastat sense parar durant anys diners que no tenien.

Si la gestió de la Generalitat és el model que seguirà Rajoy a l’Estat anem apanyats. Ja ho va advertir en el debat d’investidura el nostre diputat de Compromís, Baldoví, l’únic que posà nerviós a Rajoy; ara ja sabem per què. En este cas sí que preferisc que Rajoy no complisca la promesa electoral.

I és que gastar diners que no tenim és molt fàcil, però molt poc responsable. A Alcoi, el govern de Sedano va gastar, en 2010, 4,5 milions més dels que ingressava. Es va deixar el Govern Municipal devent 9 milions a proveïdors i 37 milions als bancs. I enmig d’aquesta situació, on qualsevol persona sensata s’haguera arromangat, ells estaven obsessionats en construir el Bulevard, que ens endeutaria a totes les alcoianes i alcoians en 27 milions de més.

La gestió econòmica que està fent el nou Govern de Progrés està dirigida a practicar la gestió responsable i austera. Revisar contractes, serveis, costos... per tal que l’eficiència de l’Administració local siga la major possible. I és una faena llarga i complicada, però engrescadora, perquè els resultats són patents:

Hem aconseguit que la ciutat seguisca funcionant normalment en aquests últims 6 mesos sense haver de recórrer a augmentar el dèficit. I com que moltes partides d’algunes regidories les havien deixat quasi exhaurides per poder acabar l’any, hem hagut de fer encaix de boixets amb imaginació i rigor.

Amb enginy, idees i moltes hores de faena hem aconseguit que activitats, que amb el govern del PP de Sedano costaven barbaritats d’euros, com les activitats lúdiques i culturals d’estiu (més de 130.000 en 2007 i 50.000 en 2010), nosaltres ho hem deixat en menys de 12.000 i sense haver de retallar res; més bé diria que, en molts casos, hem millorat la qualitat.

I dins del procés d’intentar netejar el deute vam optar, com a mesura necessària, actualitzar taxes i impostos i posar-los al dia de l’IPC. Una mesura acceptada en general, però rebutjada per alguns sectors, entre ells el PP d’Alcoi, que rebutjava fonamentalment la pujada de l’IBI un 3%.

Des del Govern de Progrés tenim clar que les pujades d’impostos no solventen el problema de les dificultats de finançament dels Ajuntaments: per això la decisió va ser únicament actualitzar l’IPC.

Perquè realment el que fa falta als Ajuntaments és una normativa que definisca clarament quins ingressos estables per població tenen els consistoris procedents tant de l’Estat com dels pressuposts autonòmics, i no per subvencions arbitràries a projectes, finalistes” (que solen donar-se a amiguets). No estaria de sobres copiar l’estil d’Alemanya.

I per suposat, cal definir quines competències són municipals i quines no: no és lògic que l’Ajuntament d’Alcoi gaste 1,4 milions en el manteniment dels col·legis públics o 2,8 milions ’€ en atendre a les persones més necessitades de Serveis Socials quan l’Educació i el Benestar Social són competències de la Generalitat.

Sembla que Rajoy no ho veu així, i per solventar els problemes dels municipis, opta per pujar-nos els impostos municipals per decret, sense preguntar. Espere que les reaccions dels sectors que es van oposar a l’actualització de l’IPC proposada pel Govern de Progrés d’Alcoi també es manifesten ara en contra de la pujada de Rajoy. De moment no he escoltat a ningú.

Ordenances Fiscals 2012.- Fernando Sempere Huertas, portaveu del grup municipal socialista

En la comissió especial de comptes i hisenda celebrada el passat dia 19 d'octubre el grup municipal socialista va tindre l'oportunitat de presentar les seues propostes referents a les ordenances fiscals per al 2012. Cinc propostes que en la seua majoria van ser acceptades per l'equip de govern, unes propostes que beneficiaran als transportistes, agricultors, jóvens emprenedors, autònoms, constructors, a les persones amb invalidesa, els majors, els pares i mares amb fills en edat escolar i als desocupats. Unes propostes coherents, reals i, sobretot, que beneficien al màxim dels nostres ciutadans.  

   L’IPC anual per a finals del 2011 és del 3% i sobre este percentatge s'han aplicat la majoria de les taxes per al 2012. El grup municipal socialista vol donar a conéixer els ciutadans les propostes que vam presentar i que van ser acceptades per l'equip de govern. En primer lloc no incrementar el 3% en la taxa de vehicles de tracció mecànica en els seus apartats referents a camions, tractors i remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, d'esta manera no agreugem més a este sector perquè puguen continuar funcionant com fins ara. Una altra proposta del grup municipal socialista va ser en l'ordenança sobre construcció i obres on el gravamen aprovat per a tot tipus de construcció es mantinguera en el 3,15% i no el 3,24% com es pretenia per al 2012, ja que la construcció està en una fase precària i cada vegada es construïx menys i per això no vieiem apropiada la pujada. Estem d'acord en què les obres de rehabilitació d'edificis inclosos en el catàleg de béns i espais protegits tinguen un tipus reduït de l'1% i també coincidim en què la nova construcció de naus industrials o ampliació de les existents i locals comercials nous o rehabilitats tinguen una bonificació del 50%. Com també estàvem d'acord en què els jóvens emprenedors entre 18 i 35 anys tinguen una bonificació del 50% per a la posada en marxa de noves empreses, indústries o comerços.  

En l'ordenança de la taxa per documents que expedisca l'administració vam demanar que la bonificació per a les persones amb invalidesa o disminució física fóra del 50% i no del 25% com pretenia l'equip de govern i vam coincidir en què siguen gratuïts per a tots els que estiguen en situació de desocupació. Vam tindre la coincidència a bonificar el 50% als bars i restaurants que ocupen la via pública tot l'any per a d'eixa forma pal·liar un poc l'efecte de la llei antitabac.

Una altra de la proposta del grup municipal socialista va ser en la taxa per entrada en espectacles de caràcter cultural en la que vam demanar una bonificació en les entrades a espectacles, museus, etc,del 50% per a totes les persones en situació de desocupació prèvia presentació de la documentació acreditativa. Després d'un debat també va ser acceptada. L'última proposta del grup municipal socialista va ser en la taxa pel preu del servei de l'escola infantil on vam proposar que es fraccionaren els pagaments pels diferents fills que es matricularen i no es fera un sol pagament per cada fill, sent també acceptada per l'equip de govern.  

El grup municipal socialista va retraure en la comissió a l'equip de govern les pujades en les taxes del conservatori municipal de música, en l'ensenyenyament d'adults i l'escola infantil municipal superiors al 3%, però després de l'explicacions i raonaments realitzades pel personal qualificat de l’Ajuntament creiem que són necearias perquè este servici que es dóna als ciutadans continue funcionant i no desapareguen, perquè tots sabem com estan les arques de la Generalitat Valenciana i les poques o nul·les subenciones que tindrem per al manteniment d'estos serveis, d'altra banda tan importants per als ciutadans com és l'educació.  

Per tot açò, i esperant que es resolga prompte i favorablemenet la negociació amb Aquagest per a la taxa d'aigua per al 2012 i veient la plena predisposició de l'equip de govern amb el grup socialista per a arribar a acords per al benefici dels nostres ciutadans en les ordenances 2012, desitjant que per als pròxims pressupostos tinguen la mateixa disponibilitat i el mateix interés, el grup municipal socialista va recolzar les ordenances fiscals per al 2012.

           

Principals objectius duts a terme en la legislatura 2007-2011

Vicent Berenguer Micó, regidor del Bloc.

Acabada la legislatura 2007-2011 cal fer un repàs de les propostes dutes a terme pel Bloc al nostre Ajuntament. Des del moment en què vam presentar aquesta candidatura als nostres veïns i veïnes hem mantingut sempre el nostre compromís amb Banyeres.

Davant alguns projectes de formigó i asfalt, sempre hem proposat solucions que han millorat les coses de cada dia als nostres conciutadans.

Com a portaveu del Grup Municipal Bloc, he presentat huitanta preguntes i precs en els plens municipals al llarg de la legislatura sobre les més diverses qüestions i aspectes de la vida municipals (urbanisme, comerç, turisme, seguretat, esports, patrimoni, cultura, festa, etc.). Per posar-ne uns exemples: la senyalització per accedir a la part alta del poble, i també la senyalització per a no produir incidències de vehicles pesats dins del nucli urbà. Modificació del Reglament de la Comissió de Festes per a deixar de ser una eina sancionadora, a passar a arreplegar l’ordenació de les diferents parts de la Festa, com també fomentar el nostre patrimoni fester material (llibres de festa, tratges, conservació de patrimoni) i l’immaterial (peces musicals, textos de parlaments).

A més d’això, s’han criticat aquelles coses que el equip de govern del PP no ha fet amb criteri, com ara presentar campanyes d’estalvi energètic, a meitat de legislatura, quan criticava les campanyes d’estalvi en l’anterior legislatura ja proposades pels regidors del Bloc.

Estem compromesos amb un Banyeres millor urbanitzat, i hem proposat modificacions d’urbanització i concentració de les zones verdes, oposant-nos a la política urbanitzadora i massiva del PP que ha generat un llarg conflicte entre propietaris.

Des de la Regidoria d’Agricultura hem complit el compromís de millorar els nostres recursos. Així, durant el 2007-2011 hem fet el nostre treball d’oposició en positiu, i junt amb les nostres aportacions no hem deixat de banda, la nostra delegació d’Agricultura. Hem atés amb il·lusió i dedicació aquesta Regidoria, que semblava en altres temps una responsabilitat secundària, on l’únic treball era asfaltar camins, fet que des de el Bloc considerem que no és així.

Posar en valor l’agricultura, com també els seus productes transformats per empreses o comerços ha sigut l’objectiu principal que hem dut a terme. Com també acudir a fires, elaborar publicitat específica per al millor coneixement de les empreses i comerços del ram, i així potenciar els nostres productes fets al poble i fomentar el comerç de proximitat.

Pel que fa al vigent sistema de reg del Vinalopó, s’ha redactat un avantprojecte tècnic per a la restauració i el manteniment de la Séquia del Reg Major, a fi que l’aprofitament del cabal d’aigua mantinga, o millor incremente, el valor de la superfície de regadiu del nostre terme.

I encara que no es va poder dur a terme, vam iniciar les converses amb la Cooperativa Agrícola per a permutar els terrenys de la seua almàssera, per a una millora de tots i per a tots, per a buscar un creixement de socis i augmentar el preu i la qualitat de l’oli de Banyeres.

Sònia Beneyto i Ester Revert, candidates autonòmiques

Tant la cap de llista del Bloc-Compromís per Banyeres de Mariola, Sònia Beneyto, com la nº 10 de la mateixa candidatura, Ester Revert, figuren als llocs 17 i 14 respectivament de la llista autonòmica el que significa que el seu compromís arriba més enllà de la candidatura local.

Sonia Beneyto: “ A Banyeres encara hi ha un gran dèficit de democràcia”

ENTREVISTES ELECTORALS

Sonia Beneyto, candidata del Bloc-Compromís per Banyeres de Mariola

 -Quina valoració fa de la legislatura que ara finalitza?

D'una banda s'han acabat algunes obres que des del BLOC estàvem reivindicant des de fa tres legislatures, cosa que indica fins a quin punt la Generalitat i la Diputació d'Alacant han relegat Banyeres amb finalitats electorals a costa del sacrifici dels banyeruts.

D'altra, per damunt de les aparences, al poble tenim un gran dèficit de democràcia: de participació real i integració social i política de les diverses sensibilitats de la gent i això ens fa perdre persones i una indubtable dimensió en alguns projectes. A més, també hi ha un dèficit de de pràctica autonòmica evidentment en clau valenciana, de cultiu i potenciació de les senyes d'identitat valencianes (entre les quals la llengua no és de les menors i sí la més maltractada), perquè és dins de les quals on integrarem tota la població de Banyeres, com ha passat en altres èpoques. En els moments actuals en què la societat està tan tecnificada, és important estar alerta davant d'estes qüestions.

 -Definisca quins han sigut els moments brillants i foscos de la legislatura que conclou.

Està relacionat amb la resposta anterior, però a la importància que tenen algunes instal·lacions inaugurades (biblioteca, zona d’acampada, poliesportiu, museus, etc.), ara davant l'ús i evolució que ha de donar-se'ls es planteja un repte important i no deixa de causar inquietud que la programació i el manteniment que necessita implantar-se posarà a prova el futur govern municipal, no és poca cosa.

 -Què destacaria com més important del que proposa el seu partit en les eleccions municipals?

Pensem que tots els punts que proposem tenen la seua necessitat i la seua importància, però posaria de relleu alguns projectes com el foment de l'ocupació dels joves i el cooperativisme en indústria, turisme i comerç; la creació i declaració de la muntanya del Sant Crist com a pulmó verd, amb l'eliminació del vell repetidor i fomentar la creació als pobles de la Mariola d'una xarxa d'intercanvis culturals, que també són economia.

-Pensa que s’ha de regenerar la política local?

Tinguem present que la política és el compromís de les persones amb la societat en què viuen i per tant la mentalitat ha d'estar evolucionant amb el temps per a resoldre i facilitar de la millor manera la vida de les persones, d'una població, d'un país. La participació és necessària, i sempre serà més eficaç si hi ha aportacions de totes les generacions; en la dreta és normal que així siga, ara el que que fa falta és que també passe el mateix en el Bloc, com creiem que està passant. La política sempre està necessitada d'un regenerament o millor una adequació als desafiaments de l'actualitat. 

-En quina mesura la política nacional i autonòmica condicionen la política local?

És evident que sí, els partits estats sempre estan condicionant els partits autonomistes, no solament limitant els recursos sinó enverinant i confonent sobre els legítims desitjos de desenvolupar la personalitat històrica que tenim els valencians. El manteniment de la barrera electoral del 5%, per a accedir al Parlament valencià només, no està imposat en cap altra comunitat autònoma.

 -Quina valoració fa dels seus contrincants polítics ?

Tenen el seu mèrit i per descomptat em mereixen tot el respecte. Cada candidat i cada candidatura, com cada partit, té una trajectòria d'acord amb el seu ideari. El que espere és que realment estiguen compromesos amb les necessitats del nostre poble i que no tergiversen ni supediten les nostres senyes d'identitat, les que ens enorgulleixen de tot el que caracteritza tot el poble de Banyeres: treball, costums, festes, paisatge, un particular sentit de la vida...

 

Fernando Sempere: “Dubte que Camps puga pagar el deute del Pla Confiança als ajuntaments de la Comunitat Valenciana”

ENTREVISTES ELECTORALS

Fernando Sempere Huertas, candidat del PSOE.

 -Quina valoració fa de la legislatura que ara finalitza?

-Des del punt de vista de l’oposició hem pogut vore com l’actual equip de govern ha rebut del Govern Central dos Plans E per un valor de quasi dos milions d’euros que han gastat en projectes que han decidit ells mateixa i en els quals els partits de l’oposició ni tan sols han tingut veu. Crec que haguera sigut molt convenient per al nostre poble que estos projectes hagueren pogut ser consensuats amb la resta de partits, ja que nosaltres representem també a un gran nombre de ciutadans i també s’haguera pogut contar amb la participació ciutadana a través de les diferents associacions del poble. Ha sigut una aportació molt important que s’haguera pogut invertir en altres projectes de major necessitat com la piscina coberta, tan demandada per la població de Banyeres o les noves aules del Col·legi Alfonso Iniesta.

També els han entrat diners del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, quasi dos milions d’euros, i han fet el mateix que amb el pla del Govern Central. La diferència entre un pla i el altre és, que en el del Govern Central el 8o% del pressupost del projecte es paga en el moment en que es posa en marxa i l’altre 20% quan s’acaba l’obra i en canvi, en el pla de la Generalitat, ésta paga entre un 0% i un 10% al posar en marxa el projecte i la resta en els propers 3 anys. Per tant, si l’ajuntament vol pagar al constructor de l’obra projectada tindrà que traure diners de les arques municipals o endeutar el poble amb un altre préstec i si no, l’empresari ja cobrarà o tindrà que endossar el dret de cobrament a un banc per menys diners per a poder pagar als seus treballadors.

El Partit Popular ha demostrat la seua forma d’actuar una vegada més. No debat els projectes amb la resta dels partits i ni tan sols compta amb la participació ciutadana. Han aprofitat molts projectes que ja venien de l’anterior legislatura, com l’ ecoparc, la nova biblioteca,(on estava previst el museu fester i la seu de la comissió de festes), el camp de gespa artificial, el depòsit de l’aigua, tots estos, projectes que tenia la Diputació damunt de la taula i que va deixar en la reserva esperant a que canviara el color polític del poble per adjudicar-los.

 -Definisca quins han sigut, a la seua localitat, els moments brillants i foscos de la legislatura que conclou.

-No ha hagut moments brillants ni foscos. Des del punt de vista de l’oposició crec que el govern actual ha fet les coses de la manera que ha volgut i com no hem tingut cap possibilitat de donar la nostra opinió, en algunes coses podem coincidir i en altres no.

Ells no han patit la crisi com a govern, ja que ha sigut la legislatura que més diners ha rebut. El problema el tindrem d’ara endavant perquè tindrem que fer front a un munt de deutes que ens han deixat als banyeruts, gràcies al Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, ja que dubte que Francisco Camps puga pagar tot el que déu als diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

-Què destacaria com més important del que proposa el seu partit en les eleccions municipals?

-En quant a la desocupació al nostre poble, crearem un Consell Municipal que estudie les oportunitats del municipi i les necessitats empresarials que porten a la prosperitat i a l'ocupació en coordinació amb altres administracions.

També es promourà la creació de tallers específics destinats a jóvens desocupats de la localitat. Amb els coneixements i habilitats adquirits, estos jóvens podran posar en marxa les seues pròpies iniciatives empresarials. Per a això comptaran amb el suport de l'Agència de Desenrotllament Local (ADL).

 

Redactarem el Pla General d'Ordenació Urbana tan necessari per al nostre poble per un desenvolupament equilibrat i equitatiu. Eliminarem les barreres arquitectòniques en edificis públics, carrers, museus, parcs, etc.., facilitant l'accessibilitat amb rampes i elements mecànics. Com a projecte prioritari, es procedirà a remodelar les escales del carrer Pintor Segrelles i La Malena fent escalons més amples i col·locant cintes transportadores automàtiques tal com s'ha fet en altres poblacions. Remodelarem la Plaça dels Plàtans fent participar als veïns a través d'un concurs d'idees perquè el resultat siga del seu agrat.Continuarem soterrant els contenidors de fem, plàstic i vidre, en altres llocs del poble.Tornarem a fomentar el comerç local, animant als comerciants perquè refermen ACOBA i col·laborarem amb ells fent campanyes en Nadal, Sant Valentí, festes de Sant Jordi, La Malena, etc, amb l'objectiu que augmenten les vendes.Estudiarem la possibilidat de donar una ajuda per a llibres a tots els alumnes, des d’Educació Infantil fins a Secundària.Nova seu per a la Comissió de Festes de Sant Jordi en l'annex del Teatre Principal.Reformar la pista Valor, transformant-la en 2 pistes multiusos, cobertes parcialment, on es puguen practicar diversos esports.Remodelació dels vestuaris del camp de futbol.Ampliació de la Llar del Pensionista i de l'Associació de les ames de casa en els baixos del mercat d'abastiments, traslladant les associacions que es troben ubicades allí actualment a un lloc més adequat.Recuperarem el Mariola Rock en Villa Rosario, recolzant especialment als nostres grups.Habilitarem un espai en la planta baixa de la Casa de Cultura perquè els jóvens de 7 a 14 anys disposen d'un lloc on divertir-se, instal·lant futbolins, taules de ping - pong, jocs de taula, etc.En relació a l'edifici del Molí l'Ombria, iniciar la segona fase del projecte, una vegada consolidat l'edifici principal, per a adequar les instal·lacions com alberg. Establir converses amb la Universitat per a realizar cursos d'estiu.Tractarem de recuperar la fàbrica de Papereres Reunides amb el propòsit de construir un auditori amb capacitat suficient i d'acord amb les necessitats actuals, on tinguen cabuda: les bandes de música, les companyies de teatre, la exaltació de Capitans i Bandereres i altres espectacles de gran magnitud.És necessari elaborar un projecte per al foment de l'activitat econòmica en l'horta, compatible amb la conservació del medi natural i del patrimoni etnològic de la mateixa.Rehabilitació de séquies, fonts i basses: amb el manteniment dels circuits tradicionals del recorregut de l'aigua. Proposar per això fer un inventari de séquies, fonts i basses, analitzar el seu estat de conservació i recuperar les més importants.

Aquestos son alguns dels projectes que te el Partit Socialista Obrer Espanyol per als pròxims 4 anys al poble de Banyeres de Mariola.

-Pensa que s’ha de regenerar la política local de la seua localitat?

-Si, pense que deu haver un canvi que permeta participar a la gent més sovint, que els consells municipals es convoquen a més curt termini, que totes les associacions siguen protagonistes de la política local. Som partidaris de la participació ciutadana transparent i total. Amb tal motiu, hauríem d’aconseguir que per cada barri es fera una associació de veïns on tots pogueren tindre veu i vot per a solucionar els problemes del barri. 

-En quina mesura la política nacional i autonòmica condicionen la política local?

-Desgraciadament les politiques autonòmiques i provincials condicionen quasi al cent per cent la política local. Són les que aporten els diners necessaris per a poder dur a terme els diferents projectes a les poblacions i el que no deurien fer és diferenciar a cada població segons el color polític del seu govern. El govern central del PSOE, ha donat una lliçó de democràcia a tota Espanya, ja que ha executat el Pla E on ha repartit diners a totes les poblacions sense tindre en compte el seu color polític.

Les polítiques nacionals ens condicionen, però no deuria ser així, perquè les diferents comunitats autònomes tenen moltes competències transferides, com ara sanitat, educació, benestar social, etc. D’aquesta manera podem vore com en moltes comunitats està desenrotllada la Llei de Dependència i en esta comunitat no arriben els diners a les persones que els necessiten. Segons diferents estudis, esta comunitat està a la cua de totes en educació i també en sanitat. Per què estem en esta situació? Els diners es reparteixen a totes les comunitats per igual, segons el nombre d’habitants. Per què altres xiquets d’altres comunitats tenen ordinadors per a estudiar i els nostres no? En lloc de tirar la culpa al Govern Central deuríem vore com administra el nostre Govern Autonòmic del PP els nostres diners i preguntar-li per què estem endeutats en tres voltes el pressupost d’un any de la Generalitat Valenciana. Serà per tants events que tenim a València? (Circuit de Fórmula 1, Amèrica’s cup, Hípica, Open de tenis, visita del Papa de Roma,...). 

-Quina valoració fa dels seus contrincants polítics a la seua localitat?

-Tinc un respecte total per tots. Són persones disposades a treballar pel poble com tots nosaltres i mantenen una actitud de respecte amb la resta de regidors. La diferència, tant sols, és que tenen una forma de fer política molt diferent a la nostra. Així i tot en els punts en què estem d’acord els recolzarem i en altres intentarem debatre’ls per arribar a acords.

Pàgina 6 de 7

Els bombers sufoquen l’incendi declarat a la ribera del riu
divendres, 24 de maig de 2019
En el migdia del dijous 23 de maig es va declarar un incendi en una zona del polígon industrial de la zona de La Marjal en la ribera del mateix riu,... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Entrevista amb Josep Sempere, candidat de Compromís per Banyeres
dimarts, 21 de maig de 2019
Josep Sempere, candidat de Compromís per Banyeres: “Compromís i PSOE poden seguir governant, tot i que la dreta sempre ven que les esquerres no... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Els partits anuncien els últims actes abans de la cloenda de campanya
dimarts, 21 de maig de 2019
Amb la vista fixada en el diumenge 26 de maig, dia en el que els ciutadans donaran la seua opinió al voltant de qui ha de governar a l’Ajuntament... Llegiu-ne més...
Incendi d'una casa de camp
dimarts, 21 de maig de 2019
Els bombers han hagut d'intervenir en la vesprada del darrer dilluns per extingir un incendi declarat en una casa de camp de Banyeres de Mariola. El... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Entrevista amb José Carlos Molina, candidat del Partit Popular
divendres, 17 de maig de 2019
José Carlos Molina, candidat del Partit Popular: “L’anterior Govern s’ha caracteritzat per la mediocritat, mentides i manipulacions seguint la... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Compromís presenta la seua candidatura el diumenge en un acte públic
divendres, 17 de maig de 2019
Els tres partits polítics que compareixen a les Eleccions Locals del 26 de maig en aquest municipi anuncien la celebració d’actes públics al... Llegiu-ne més...
RSS

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, així com l’experiència de l’usuari al navegar per la web. Més informació. Accepte