Bàner

Banyeres Digital - Les notícies de Banyeres de Mariola

Opinió

Exili?, per Claudia Stefanie

Article aparegut a la premsa alemanya sobre Espanya


Avui, 6 de setembre, es troben a Madrid els governs d'Alemanya i Espanya, acompanyats d'un nodrit grup d'empresaris, i on segur parlaran sobre les condicions per poder atorgar més ajudes financeres a Espanya o al seu sistema bancari. En els dos costats s'ha elevat el to en els últims mesos i és amb gran expectació que Espanya espera ara la decisió que va a prendre el Tribunal Constitucional alemany, que aquesta sí és crucial, el dia 12, sobre la conformitat o no del rescat europeu i les obligacions derivades per als alemanys.

A Alemanya creix la critica contra la suposada "mentalitat de festa" dels espanyols; a Espanya els mitjans cada vegada són més negatius amb la suposada duresa de la canceller Merkel. Pensem que la situació és molt més complexa del que presenten tots dos governs i la majoria dels mitjans. Espanya no és Grècia, però Espanya pot ser un pacient crònic si Alemanya, juntament amb Europa, no contribueix a solucionar els seus veritables problemes.

Espanya no hauria de rebre més diners sense que es canviï a fons el sistema polític i econòmic, avui en mans d'una oligarquia política aliada amb l'oligarquia econòmica i financera, i sense que s'augmente la participació ciutadana real en les decisions polítiques. Per no perpetuar la crisi i endeutar als espanyols durant generacions, el Govern espanyol ha de
reformar a fons l'administració de les comunitats autònomes i els ajuntaments, en la seua majoria en fallida i completament fora de control, sotmetent a referèndum el model d'Estat.

Aquest tema és la clau del futur d'Espanya, perquè les regions, ajuntaments i diputacions són els responsables dels dos terços de la despesa pública -234.000 milions enfront de 118.000 l'Estat en 2011-, excloent la Seguretat Social -23.000 milions-, i aquesta despesa es realitza en condicions de descontrol, balafiament i corrupció totalment inacceptables.
Les raons veritables de la crisi del país, d'acord amb el que s'ha dit, gens tenen a veure amb salaris massa alts -un 60 % de la població ocupada guanya menys d'1.000 euros/mes-, pensions massa altes –la pensió mitjana és de 785 euros, el 63% de la mitjana de la UE-15- o poques hores de treball, com s'ha transmès de vegades des d'Alemanya. A Espanya tampoc
li falta talent, ni capacitat empresarial ni creativitat. Té grans pensadors, creatius, enginyers, metges excel·lents i gestors de primer nivell.


La raó de la malaltia d'Espanya és un model d'Estat inviable, font de tot nepotisme i de tota corrupció, imposat per una oligarquia de partits de connivència amb les oligarquias financera i econòmica, i amb el poder judicial i els organismes de control al seu servei. A Espanya no existeix separació de poders, ni independència del poder judicial, ni els diputats representen als ciutadans, solament als partits que els posen en una llista. Tot això porta també a una economia submergida que arriba al 20% del PIB i que frena la competència, l'eficàcia i el desenvolupament del país. A més, detrau recursos amb els quals podrien finançar-se educació i sanitat.

Les ajudes per a Espanya, igual que per a altres possible candidats de rescats, no han d'anar a bancs ja gairebé en fallida i fortament polititzats. En la CAM, el Govern ha compromès 16.000 milions de diners públics en lloc de tancar-la; en Bankia, 23.000, i l'Executiu acaba de donar-li 5.000 milions urgentment per cobrir pèrdues en comptes de tancar-la, i a més de forma tan estranya que desperta tot tipus de recels. Per què s'ha utilitzat els diners dels espanyols (FROB) en comptes d'esperar els fons de la UE? És lícit suposar que la raó és la següent: els bancs no volen que la UE investigue  els seus comptes.

Control estricte i dures condicions. Ja el cas de Grècia ha demostrat que les ajudes europees han d'estar vinculades a un control estricte i condicions dures. Aquestes condicions no poden solament representar retallades socials o pujades brutals d'impostos, com fa ara el Govern de Mariano Rajoy amb l'excusa d'Europa . S'ha de canviar més a Espanya
que tallar despesa social, que de totes maneres és molt més baix que a Alemanya, i hi ha altres despeses infinitament més rellevants que es poden eliminar. A més, els casos de corrupció resulten tan escandalosos, fins i tot al propi Govern, que un solament pot arribar a una conclusió: els diners d'Europa no poden ser manejats  per persones tan increïblement venals.

La passada setmana el ministre d'Indústria Soria -imputat també per corrupció urbanística a Canàries- va acusar al ministre d'Hisenda en el Consell de Ministres d'afavorir descaradament a l'empresa capdavantera de renovables, Abengoa, de la qual havia sigut assessor, en la nova regulació d'aquestes energies, que reben més de 7.000 milions d'euros de subvencions
anualment. I Rajoy, al que va lliurar una carta probatòria, ni va dir ni va fer absolutament res.

No pot permetre's per més temps aquest nivell de corrupció, i menys encara a 17 regions funcionant com a estats independents, amb tots els organismes multiplicats per 17, des de 17 serveis meteorològics a 17 defensors del poble, amb 200 ambaixades, 50 canals de TV regionals en pèrdua, 30.000 cotxes oficials o 4.000 empreses públiques que empren a
520.000 persones, creades específicament per ocultar deute i col·locar a familiars i amics sense control ni fiscalització alguna. En conjunt, uns 120.000 milions, equivalents a l'11,4% del PIB, es balafien anualment en un sistema de nepotisme, corrupció i falta de transparència.

I amb això s'ha d'acabar, entre altres coses, perquè ja no hi ha diners. Les últimes dades dels comptes públics coneguts la passada setmana són esgarrifoses. El dèficit de l'Estat a juliol va ascendir al 4,62% del PIB, enfront d'un dèficit del 3,5% compromès amb la UE para tot l'any (del 6,3% incloent regions i ajuntaments). Però el realment inaudit és que Espanya està gastant el doble del que ingressa. 101.000 milions de despesa a juliol enfront de 52.000 milions d'ingressos, i precisament per poder finançar el balafiament de regions i ajuntaments, que no estan en absolut compromesos amb la consolidació fiscal.

El tema del dèficit públic és alguna cosa que frega la ciència ficció, i que il·lustra perfectament la credibilitat dels dos últims governs d'Espanya. Al novembre de 2011, el Govern va dir que el dèficit públic era del 6% del PIB; a la fi de desembre, el nou Govern va dir que li havien enganyat i que el dèficit era superior al 8%, i que es prenia tres mesos per calcular-ho amb tota precisió. A la fi de març, es va dir que definitivament era del 8,5%, i aquesta va ser la xifra que es va enviar a Brussel·les. Dues setmanes després, la Comunitat de Madrid va dir que les seues xifres eren errònies i l'Ajuntament de la capital igual… el dèficit era ja del 8,7%.

No obstant això, la setmana passada l'INE va dir que el PIB de 2011 estava sobrevalorat i, amb la nova xifra, el dèficit era del 9,1%; l'endemà passat, València va dir que el seu dèficit era de 3.000 milions més; o siga, que estem en el 9,4% i les altres 15 CC.AA. i 8.120 ajuntaments encara no han corregit les seues xifres de 2011. L'única cosa que sabem és que estan totes infravalorades. El dèficit real de 2011 pot estar per sobre del 11%, i en 2012 s'aquesta gastant el doble del que s'ingressa. Com diu el Govern de Rajoy, “estem en la senda de convergència”. I és veritat… de convergència cap a Grècia.

Clarament, la jove democràcia espanyola té encara molts dèficits de representativitat i de democràcia que haurien d'interessar a la canceller Merkel i també a Europa, si volem evitar una Grècia multiplicada per cinc i salvar l'euro. Això és el que ha fet possible el balafiament massiu de les ajudes europees, amb una assignació absurda de les mateixes,
a pesar que aquestes ajudes han suposat una xifra major que la del Pla Marshall para tota Europa.

És frustrant que a causa d'aquest sistema oligàrquic nepotista i corrupte es destrosse talent i creativitat i que ara molts joves es vegen forçats a treballar fora, molts a Alemanya. Aquesta situació ens ha portat a una distribució de riquesa que és de les més injustes de la OECD. L'antany forta classe mitjana espanyola està sent literalment aniquilada.

Resumint: no és una falta de voluntat de treball, com es pensa tal vegada en alguns països del nord d'Europa, la qual cosa fa que Espanya sofrisca la pitjor crisi econòmica de la seua història. És un sistema corrupte i ineficient. La
crítica del Govern alemany i les seues condicions per a un rescat d'Espanya s'haurien de concentrar en la solució d'aquests problemes. En cas contrari,solament aconseguiran que una casta política incompetent i corrupta arruïne a la
nació per a diverses generacions.


Stefanie Claudia és corresponsal alemanya a Madrid i economista.

Entrevista

 

       Jordi García Vilar. Autor i director de La Llegenda de St. Jordi, el drac i la princesa 

  “La representació és una proposta  comunitària en la que es pot gaudir de  St. Jordi com element aglutinador”

 

Banyeres Digital 11/07/2012

 

Com i quan sorgix l’obra?

L’obra és ja molt velleta. Va nàixer en l’any 1981 amb motiu de la celebració del 200 aniversari de l’arribada a Banyeres de Mariola de la relíquia de St. Jordi. Cal recordar que l’efemèride va comportar la seua celebració pels distints barris de la localitat durant quasi tot un any, formant part nosaltres del sector del centre. Jo sempre he estat molt lligat al món del teatre per a xiquets, teatre de carrer, pel que me se va ocórrer escriure la història amb aquest motiu.

La representació de la Llegenda de St. Jordi no és exclusiva de Banyeres, sinó que hi ha altres poblacions dins l’àmbit dels països catalans que també fan alguna cosa semblant...

Montblanc és la representació emblemàtica a nivell del nostre context cultural encara que la de Banyeres de Mariola siga més antiga. La característica de ser una població medieval, amb una muralla preciosa, li conferix un espai escènic natural ideal amb un muntatge menys complicat que el nostre que té més caràcter teatral. Allò d’ells és més una narració i la nostra és més funció. Així mateix, a Puigverd passa alguna cosa semblant on la seua característica essencial és que tenen uns dracs preciosos que es converteixen en una exposició preciosa, molt interessant. A banda, cal mencionar també Alcanyís o inclús a Santurtzi, al País Basc.

Quina ha estat la trajectòria de l’obra a partir d’aquella primera representació?

La primera representació, com he comentat, va ser en 1981. Va agradar molt i es va intentar que tinguera una periodicitat anual, que amb el pas del temps poguera convertir-se en una mena de tradició, però va haver una sèrie de problemes i es va quedar com adormida per a despertar de nou en 1999 amb motiu de la celebració del 750 aniversari de la donació de la vila de Banyeres per part del rei En Jaume I al seu primer senyor feudal Jofre de Loaysa. Com que es va fer una inversió molt gran, vaig pensar que, tal vegada, es tractava del moment ideal per a que l’obra es consolidara com un gran projecte. A partir de l’any 2000 es va constituir l’Associació de la Llegenda, es va traslladar l’espai escènic al parc de Vil·la Rosario, on continua representant-se, i des d’eixe moment va passar a tindre una periodicitat triennal.

Com ha influït en el desenvolupament de l’obra poder disposar d’un espai escènic tan singular?

El parc de Vil·la Rosario es va convertir, en principi, en una proposta necessària perquè les places del poble no tenen les dimensions apropiades per donar cabuda a tanta gent. Feta la prova, s’ha convertit en un espai que ens ha permés experimentar a nivell escenogràfic i en cada representació l’hem fet créixer. En aquest moment, pense que ja ha arribat a un límit degut a la seua extensió, pels diferents escenaris a diferent altura, molts accessos per mitjà de rampa per arribar als distints nivells del parc , però tot això li conferix un joc teatral molt interessant.

Degut a l’evolució experimentada, en quin moment es troba actualment l’obra?

En l’obra participen actualment 250 persones que representen la gent del poble, és a dir, els figurants, el que requerix prou d’assaig col·lectiu quan hi ha gent de totes les edats, des de menuts a majors, i també hi ha un grup d’actors que porten el pes específic de l’obra que estan assajant des del gener. Estem ja en la recta final dels assajos, del muntatge, la difusió de l’obra, etc, pel que estem duent avant molts fronts. Per altra banda, intentar coordinar a un nombre tant gran de gent sempre resulta complicat com que tot el món conega la seqüència de l’obra, quins moviments ha de fer, i en eixe aspecte ajuden molt aquelles persones que ja han participat en altres edicions pel que el grau d’il·lusió per dur endavat l’obra, la motivació, són uns ingredients molt importants. Jo diria que la “Llegenda” intenta ser una representació convertida en proposta comunitària en la que la gent puga gaudir de la proposta a través d’un element comú, aglutinador, com és la figura de St. Jordi.

Quines són les principals novetats que enguany presenta l’escenificació?

L’obra incorpora una nova escena de caire amorós entre les donzelles candidates a ser lliurades al drac i els seus donzells. Crec que es feia necessària en el conjunt de l’obra pel seu component humà i és divertit alhora. Per altra part, i a iniciativa de Miquel Payá, adaptador i director musical fins ara, s’ha cregut convenient que hi haja una alternança de les bandes de música locals en la interpretació de les peces. Este any serà l’Agrupació Musical La Nova i, a més, compten amb la Colla de dolçaines i tabals El Braçal i el grup Inèrcia per a l’escena dels donzells,  i tot açò a partir de les 23 hores del 14 de juliol al parc municipal de Vil·la Rosario, que de nou esperem que estiga de gom a gom.

Recordatori de Joan Fuster, Francesc X. Blay. Regidor del Bloc a l'Ajuntament d'Alcoi

El 21 de juny de 1992 moria Joan Fuster, acompanyat pel seu metge i els amics més propers. Ja en fa, per tant, vint anys. El seu soterrament fou impressionant. Milers de persones procedents de totes les terres catalanes, des de Salses fins a Guardamar, acudiren a donar l’últim adéu a qui havia estat tant l’home més important del País Valencià dels darrers dos-cents anys, com la figura emblemàtica de la cultura catalana i referent de tota una generació. Una “processó cívica” de milers de ciutadans va acompanyar el fèretre, portat a coll pels seus amics —que n’eren moltíssims— des de sa casa, al carrer de Sant Josep, 10, fins al cementeri; amb un silenci quasi total, sense discursos ni “visques”, com ell tenia escrit. Fou realment impressionant.

Però enguany també recordem unes altres dates relacionades amb la vida i la trajectòria de l’escriptor de Sueca: hauria complit noranta anys (va nàixer al novembre de 1922) i, sobretot, en fa cinquanta de la publicació de Nosaltres els valencians que, en paraules del malaguanyat Ernest Lluch, separa la història de la prehistòria dels valencians; si més no, matisem, pel que fa a la recuperació de la consciència identitària del poble valencià. Aquest llibre va somoure els fonaments de la ideologia regionalista (quasi franquista) imperant d’alguns intel·lectuals “orgànics”, i va fer trontollar el panxacontentisme d’amplis sectors de la burgesia valenciana (“genuflexivament centralista”, afegiria el mateix Fuster).

Res ja no va ser igual en el tema de la recuperació de la consciència dels valencians, de la seua identitat i de les seus possibilitats d’autogovern. Tot i que es poden introduir esmenes o matisos al llibre, el gran valor de Nosaltres els valencians rau en el fet d’haver sigut capaç de remoure idees, consciències i actituds que engrescarien tota una generació d’universitaris, molts dels quals han tingut després un gran protagonisme —i rellevància— cultural, acadèmic, econòmic, social i polític. I tots ells encara se senten “fusterians”.

Però hi ha més “Fusters” encara. L’erudit (s’ho llegia tot i ho sabia tot), el dels assajos històrics (que va obrir moltes línies d’investigació i reflexió), el dels articles de premsa (autèntiques peces literàries cobejades pels millors diaris), el dels aforismes (model de maduresa i escepticisme, autèntics “desinfectants” mentals), el de les tertúlies a sa casa amb tothom (autèntics “cenacles” i director de projectes i treballs, una mena “d’assessoria” que diríem avui), el d’animador cultural (creant col·leccions de llibres, animant projectes, suggerint iniciatives...). Sempre l’hem considerat una mena d’il·lustrat pel seu caràcter “omnívor” i enciclopèdic ; “l’últim il·lustrat” en realitat. Crec recordar que Manuel Vicent, amb la seua gràcia característica, el va qualificar de “Diderot de poble” i “revolucionari de mesa camilla”. La seu memòria encara continua viva entre amplis sectors de la societat valenciana; de fet, en aquests darrers vints anys han continuat publicant-se molts llibres sobre Fuster, i alguna de les seus aportacions encara són objecte de debats, jornades i congressos.

Descanse en pau, Joan Fuster. La seua tasca no solament no ha quedat en l’oblit sinó que les seues idees continuen obrint camins i vencent inèrcies. I ací estem uns quants per a recordar-ho.

El secreto de los finlandeses, Carlos Manuel Sánchez

El secreto de los finlandeses.  Carlos Manuel Sánchez

24 horas con uno de los jóvenes de 15 años que triunfa en Pisa.

¿Por qué lo habitual en Finlandia es que un adolescente normalito termine Secundaria con notas excelentes, hablando un perfecto inglés y leyendo un libro a la semana, y aquí muy pocos consigan algo remotamente parecido? Hemos viajado al país mejor clasificado por el informe Pisa para averiguarlo.

Les presento a Saili Sipilä. Tiene 15 años. Vive con sus padres y sus dos hermanos en Espoo, una ciudad de 360.000 habitantes a las afueras de Helsinki. He volado 4.000 kilómetros para conocerlo. ¿Por qué? Por dos razones: porque soy periodista y porque tengo un hijo de la misma edad. Como periodista, quiero saber por qué Saili, un adolescente normalito de Finlandia terminará la Secundaria con excelentes notas, hablando inglés a la perfección y leyendo un libro por semana. Lo típico para un finlandés. Como padre, quiero saber si es inevitable que mi hijo, Manuel, un adolescente normalito, acabe sus estudios obligatorios aprobando por los pelos, chapurreando cuatro palabras en inglés y sin el menor interés por la lectura. Lo típico para un español. ¿Hubiera sido diferente si hubiera nacido en Finlandia? ¿Qué comparaciones entre la educación finlandesa y la española puedo hacer como periodista? ¿Qué lecciones puedo aprender como padre?

Repaso en el avión los resultados calentitos del último informe Pisa, un examen trianual que mide las capacidades de los alumnos de 15 años de 57 países en ciencias, matemáticas y lectura. Participaron 375.000 estudiantes. En España, casi 20.000 alumnos de Secundaria de 686 coles e institutos. Veamos las notas. Ciencias: Finlandia, 1ª, 563 puntos. España, 31ª, 488 puntos. Si el aprobado lo marca la media de los países de la OCDE (491 puntos), ya tenemos el primer suspenso. Matemáticas: Finlandia, 2ª, 548 puntos, a sólo uno de China Taipei. España, 31ª, 480, a cuatro de la media de los países desarrollados. Segundo insuficiente. Lectura: Finlandia, 2ª (547), por detrás de Corea del Sur. España, 35ª (461), protagoniza además el peor descenso en comprensión lectora de los países de la OCDE (485) desde el último informe. Nuestros hijos no entienden lo que leen. A la cuarta línea de cualquier texto se pierden. Muy deficiente.

Tres cates en las tres asignaturas básicas. ¿Qué hacemos? ¿Castigamos de cara a la pared a los alumnos, a los padres, a los profesores, a las autoridades, a todos? Alemania cosechó unas calabazas semejantes hace tres años y la conmoción fue tan mayúscula que los políticos se pusieron las pilas y este año sus estudiantes han aprobado con nota.

Aquí, el Gobierno culpa a Franco (la precaria educación de los padres dificulta la de los hijos). Además, la fiesta va por barrios, léase por comunidades autónomas. Los riojanos pueden sacar pecho: están en el grupito de cabeza. Los andaluces deberían ir pensando en las recuperaciones: en mates les gana hasta Azerbaiyán.

Taxi hasta Espoo. Son las siete de la mañana y todavía no ha amanecido. Ni lo hará. No veré el sol durante mi estancia en Finlandia. Cielos cubiertos y noche cerrada a las tres de la tarde. En esta época del año es un país en penumbra y con sus 5,3 millones de habitantes obsesionados en encender cirios, velas y lamparitas. Limosnas de luz.

Llego a casa de los Sipilä a tiempo para ser invitado al desayuno familiar. No es lo habitual, porque cada uno suele tomar un bocado por su cuenta, pero ayer fue el Día de la Independencia y la ocasión lo merece. Me sorprende que Saili no tenga puente, pues el festivo cae en jueves. Mi hijo enlazó cuatro días de vacaciones gracias al viaducto de la Constitución. En Finlandia, si una escuela hace puente (los centros tienen autonomía para toman estas decisiones), antes obliga a sus alumnos a salir algo más tarde cada día hasta completar las clases que se hubieran perdido.

Me descalzo, dejo los zapatos en el recibidor y converso con los Sipilä en calcetines mientras damos cuenta del café, los panecillos, el zumo de bayas y el queso lapón con mermelada. Seppo, el padre, es teólogo y se gana la vida traduciendo la Biblia. Domina una docena de idiomas, entre ellos arameo, copto y árabe clásico. Leena, la madre, es enfermera y trabaja en un hospital. Mikael, el hermano mayor, tiene 18 años y quiere estudiar Arte Dramático en la universidad, pero reconoce que las posibilidades de pasar el corte a la primera son escasas. Joel, el menor, de 12 años, es discapacitado psíquico y acude a un colegio de educación especial. La vivienda familiar es un dúplex de clase media en el centro urbano de Espoo. Lo de ‘urbano’ hay que matizarlo. Un bosque de abetos limita con la casa. «Nos mudamos aquí hace año y medio. El aire es muy puro». Espoo es la segunda ciudad de Finlandia en habitantes y la de mayor porcentaje de población universitaria en un país donde el 34 por ciento de los adultos tiene estudios superiores. «No hay apenas delincuencia. Nuestros hijos pueden pasear de noche con tranquilidad», explica el padre. Y Saili apostilla en un inglés prístino: «Finlandia es segura. Ni sunamis, ni terremotos… Me gusta vivir aquí». Yo les explico que me crié en la calle. Y eso es algo que se ha perdido en España, por los menos en las grandes ciudades. Que los niños puedan jugar al aire libre sin vigilancia.

Las ocho menos cuarto. Hora de ponerse los zapatos y salir camino de las respectivas ocupaciones. Saili coge el bus urbano (no hay autobuses escolares). El billete lo subvenciona el municipio. Por ley, ningún alumno puede vivir a más de cinco kilómetros de la escuela. Podría ir caminando, un paseo de veinte minutos, pero llovizna aguanieve y no le apetece. Saili tiene moto y bicicleta, como la mayoría de sus compis, pero sólo unos pocos desafían al frío en esta época. En el exterior, las instalaciones de la escuela Saarnilaakson dan una impresión espartana, excepto por el césped de los campos de deporte que la circundan. En la entrada no se ve a decenas de estudiantes apurando el primer pitillo de la mañana, como en los institutos españoles. Ni una colilla ni una hoja ni una pintada. «Aquí no se ensucia ni la nieve», me dice el fotógrafo.

En el interior, la limpieza resalta aún más. No hay garabatos en los pupitres ni en los aseos. Todo parece recién estrenado. Saarnilaakson es una escuela pública, como el 97 por ciento de los centros finlandeses, a diferencia de España, donde el 35 por ciento son privados. Por supuesto, es gratuita. Pero el equipamiento es el de un colegio caro en nuestro país. Las aulas disponen de un televisor con pantalla gigante de plasma, acuario de 200 litros con pececitos de colores, cocina con fregadero, medios audiovisuales, aire acondicionado, muchas plantas. Hay un ordenador por cada dos alumnos. Una docena de máquinas de coser en la clase de costura, aparatos de soldar, herramientas de carpintería, esquíes… Un gimnasio cubierto, un auditorio para las clases de teatro y un comedor con autoservicio. Todo en perfecto estado de revista. Los libros de texto son gratis (¡cómo duelen los 200 euros que tengo que desembolsar cada septiembre!), el material escolar es gratis, la comida es gratis. No parece demasiado apetitosa y los estudiantes reniegan, pero la comen. Al Ayuntamiento le cuesta 65 céntimos cada menú: un plato caliente, leche y fruta.

Tanta generosidad me pone los dientes largos. Y cuando Kari Kajalainen, profesor de matemáticas, me explica que si un niño quiere estudiar, puede llegar a ser médico o juez o ingeniero, lo que se proponga, si se esfuerza, aunque su familia sea pobre, pongo cara de incredulidad. «La educación de cada finlandés le cuesta 200.000 euros al Estado, desde que entra en la guardería hasta que sale de la universidad con su título. Es el dinero mejor empleado de nuestros impuestos. La presidenta del país, Tarja Halonen, se licenció en Derecho y proviene de una humilde familia de clase obrera. «Cuando regaño a mis alumnos, les digo que están malgastando el dinero de los contribuyentes». Y otra profesora, Päivi Ketola, me cuenta que los universitarios sólo han de pagar los libros y la comida (2.50 euros en la cafetería de la facultad). El Estado los ayuda a emanciparse con subvenciones para alquilar una vivienda y una paga. Todo el sistema está montado para que los finlandeses se acostumbren a ser autónomos desde bien pequeñitos y se vayan a vivir por su cuenta a los 18 años.

Pero volvamos con Saili, que ha sonado el timbre (las notas de una balada al piano de Erik Satie) y entra en clase. Cursa 9º grado, el equivalente de 4º de la ESO en España. En la escuela de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, asistente social, psicólogo y hasta dentista. Y la ratio es de menos de veinte estudiantes por aula (en Finlandia, por ley, no puede haber más de 24). En la clase de mi hijo hay 34. Los compañeros de Saili son formalitos, por lo menos a primera vista. Y es que en el ideario del colegio, además de en la civilización europea y el multiculturalismo (hay clases de historia del islam o del catolicismo, aunque la población es mayoritariamente luterana), se hace un hincapié obsesivo en los buenos modales. Me asombra el respeto reverencial que le tienen a los profesores. «Sí, nos sentimos respetados y valorados por la sociedad. Ser maestro es una profesión de prestigio a la que solo aspiran los mejores. Y no basta con ser muy bueno en tu tus conocimientos. Pero el respeto de los alumnos te lo ganas día a día. En 20 segundos lo puedes perder», explica Mati Karkkainen, docente de ciencias, en la sala de profesores, muy acogedora: un piano, una bandeja con bombones, cafeteras humeantes. Los maestros tienen un buen sueldo en comparación con los españoles, aunque algunos se quejan. Rocío no, desde luego. ¡Esta madrileña…!

El sistema no incentiva que trabajes más. Prefieren repartir el trabajo para que no haya paro. ¿Cómo? Aumentando mucho los impuestos a los que ganan más. A mí sólo me retienen el 10 por ciento. Pero a un médico que gane 5.000 euros le retienen la mitad. Además, tienes derecho a paro toda la vida. Tendría que pensármelo mucho para volver a España». Ojo, a los niños finlandeses no les gusta el cole. Saili, que saca sobresalientes sin despeinarse, lo considera «demasiado fácil». Sus compañeros, menos brillantes, reconocen que hay que trabajar demasiado. Y Päivi Junkkari, profesora de inglés, recuerda su adolescencia como una etapa ingrata, de mucho sacrificio. «Los alumnos no vienen al colegio a pasárselo bomba. Es un trabajo. Pero saben que todos tienen las mismas oportunidades. Da igual a la escuela que vayan, en el centro de Helsinki o en un pueblo del Ártico. Todas tienen el mismo nivel». Kari Kajainen asiente. «Nos centramos en que la mayoría de los alumnos sean muy competentes. Que el nivel medio sea alto. No es una educación elitista. Preferimos que todos saquen aprobados y notables; que haya alumnos de matrícula no es una prioridad. Y, sobre todo, cuando vemos que alguno tiene problemas, le asignamos enseguida un profesor de apoyo. Tiene clases extra. Estamos muy pendientes y no dejamos que se retrase.»

Los deberes son sagrados. Y está muy mal visto que alguien copie, incluso por los mismos alumnos. Que alguien saque una chuleta es impensable. «En nuestra cultura son muy importantes dos valores: la honradez y el trabajo», comenta Päivi Junkkari. No es casualidad que Finlandia también encabece las estadísticas de transparencia y menos corrupción pública. Kari Kajainen apunta otra peculiaridad nórdica. No hay repetidores. Le digo que en España el 43 por ciento de los alumnos de Secundaria ha repetido curso alguna vez. Y que mi hijo, que siempre se salva al final, tiene incontables oportunidades para aprobar cada asignatura y, aun así, suelen quedarle un par para septiembre. Kajainen pone cara de asombro. «Aquí sólo tienes una oportunidad para aprobar un examen por la misma razón que la vida sólo se vive una vez. Y hay que aprovecharla. Si no apruebas, te quedas una hora más en clase hasta que demuestres que te lo sabes y si no, estudias en verano, pero la promoción es automática».

¿Dónde aprietan más las tuercas? «Sin duda, en la enseñanza de la lengua materna. Somos los primeros del mundo en ciencias y los segundos en matemáticas, pero el mayor reto de enseñar matemáticas es conseguir que los alumnos comprendan lo que leen, el enunciado de los problemas. Por eso lo fundamental es que lean. Y también es muy importante la enseñanza de lenguas extranjeras. El finés es una lengua minoritaria. Los alumnos también estudian sueco e inglés obligatoriamente. Y alemán, francés o italiano como optativas. Pero tienen una gran ventaja. Las películas y series de televisión extranjeras no están dobladas. Todas se pasan con subtítulos. Los niños se acostumbran desde pequeños a escuchar otros idiomas y, además, adquieren destreza lectora. Hay que leer rápido los subtítulos para no perder el hilo del programa», apunta Tuija Yrjö-Koskinen, profesora de inglés. Envidio la fluidez con la que todos hablan el idioma de Shakespeare en la clase de Sailu. E incluso chapurrean algunas palabras de español porque Los Serrano es la serie de moda.

La jornada de Saili es intensiva, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero las clases son muy breves: 45 minutos mal contados. Hay un recreo obligatorio al aire libre (los adolescentes se apretujan en la entrada porque en el patio hace frío) y una pausa de media hora para comer. Todo el horario está salpicado de breves descansos que hacen llevadero el día. Terminan frescos. No se los abruma con una montaña de materias. Las carteras son livianas. Se estimula el razonamiento crítico antes que la memorización. Hay clases distendidas, como baile de salón, teatro, arte digital, peluquería, artes marciales, hockey sobre hielo, esquí de travesía, ¡cocina! (Saili y su hermano Mikael aprendieron a cocinar en el colegio y preparan la cena en casa cuando les toca). También primeros auxilios, carpintería, soldadura o música. Los alumnos tocan el violín, la guitarra eléctrica u otros instrumentos, según sus preferencias. Y, sobre todo, se estimula el pensamiento crítico. Se invita a discutir. El sistema español margina el debate y la expresión oral. El alumno toma apuntes pasivamente, bosteza. Saili vuelve a casa, juega un rato al hockey y hace los deberes. «Tardo de una a dos horas. Luego cuido de mi hermano Joel o cocino si no hay nadie más en casa. A las siete hemos cenado. Me conecto un rato al Messenger si mi padre no está trabajando en el ordenador. O juego a videojuegos de rol y de estrategia. Luego, me acuesto y me quedo leyendo hasta las once. Mis libros preferidos son las novelas de Julio Verne y todos los de Harry Potter. El último lo voy a leer en inglés».

Finlandia presume del mayor índice de lectura de libros y prensa de Europa. Tres veces por semana la familia toma la sauna en casa. «Lo hacemos juntos. Es el lugar donde se comentan las preocupaciones y los proyectos, donde se planean las vacaciones. Siempre buscando el sol. Hemos ido a Madeira, París y Túnez», explica Leena, su madre. Saili todavía no tiene claro qué quiere ser de mayor. «Químico, veterinario o diseñador de videojuegos.» Le pregunto si es feliz. Y me responde sin pestañear que sí.

 

Un elefante se balanceaba... Enric Cardona PRI-ER

Un elefante se balanceaba... Enric Cardona

... sobre la tela de una araña. Y parece que la tela de araña finalmente se ha roto. Quien buscara en Google "elefante republicano" hace dos o tres días, difícilmente encontraría algo que no fuera el emblema del Partido Republicano Americano. Y sin embargo, ahora en las redes sociales vemos aparecer por todas partes imágenes y citas, tanto serias como satíricas, relacionadas con paquidermos tricolores. También hace dos o tres días, si introdujéramos en éste mismo buscador o en cualquier otro las palabras "rey elefante", sólo aparecerían imágenes de la película Ong Bak 2. Y si lo hacemos ahora, veremos una escena grotesca, capaz de herir sensibilidades.  

En pocas semanas la casa real ha logrado un "hat-trick" de escándalos públicos propio de una película de los hermanos Marx. Primero, los últimos detalles del caso Urdangarín, que no parece retirarse de la escena pública, y es increíble que todavía no haya logrado aburrir a la audiencia de los informativos del mediodía. Después, cuando presenciamos que el pequeño Froilán y la prima de riesgo de España se disparaban casi simultáneamente (creo que más de un empresario debe de estar frotándose las manos con la idea de comercializar un frigo-pie agujereado este verano). Y ahora, un tercer disparo que acabó con la vida de un gran mamífero de Botswana (no sin antes llevarse por delante a su asesino, que ha necesitado una delicada operación quirúrgica) ha hecho que este fin de semana del 14 de abril haya sido el más concurrido que soy capaz de recordar. Creo que, en caso de que tengamos una tercera república, ya no podremos decir que ésta ha llegado sin realizarse ni un solo disparo... 

Los republicanos, que hasta hace poco éramos "una colección de iluminados que no tenían los pies verdaderamente en el suelo" para la opinión pública, de repente resulta que somos miles. No sé si han sido los hechos que he descrito antes, si simplemente que el 14 de abril cayera en sábado (y que la lluvia nos respetara casi toda la tarde), que la crisis y los recortes del gobierno hayan  agotado la paciencia del pueblo, o todo ello combinado. Pero el caso es que en los informativos del domingo por la noche hemos podido ver por primera vez a un alto cargo del PSOE (concretamente Gómez, su candidato por Madrid) diciendo en público que el señor don Juan Carlos quizá debería empezar a plantearse la abdicación. Eso sí, con la boca pequeña, no vayamos a pensar que de repente el PSOE se ha acordado de sus raíces republicanas... 

Y lo cierto es que, los que llevamos ya años militando como republicanos, no logramos quitarnos una sensación de la cabeza: demasiado fácil... La monarquía española no ha cambiado. Es la misma ahora que hace 20 años, y las cosas por las que ahora se la censura también las hacía antes. Urdangarín no empezó a robar el año pasado, ni fue la de esta semana la primera jornada de caza de don Juan Carlos. Ni tampoco creo que Froilán fuera el primer miembro de la casa real en disparar un arma sin tener la edad requerida por la ley. No quiero parecer paranoico (para buscar conspiraciones hasta en la fórmula de las sopas Knorr ya tenemos a Intereconomía), pero el rápido derrumbe del prestigio de la monarquía parece llegar en un momento demasiado bueno. No hace mucho, concretamente el 22 de mayo de 2007, recuerdo que Antena 3 celebró una encuesta para votar al "Español de la historia" en un colorido programa presentado por Matías Prats, y a muchos se nos revolvió el estómago cuando vimos que el ganador fue Juan Carlos de Borbón. Hasta hace poco todavía nos restregaban por la cara el eterno argumento de que sin el Rey no tendríamos democracia, y que gracias a él no triunfó el 23-F (y todavía muchos lo siguen repitiendo como loros). Y ahora, Juan Carlos ha pasado en poco tiempo de "español de la historia" a "asesino de paquidermos".  

Poniendo un poco más los pies en el suelo, lo cierto es que la explicación más sencilla es que su majestad ya no es un chaval, y que sus achaques lo hacen más proclive a sufrir accidentes. Porque muy probablemente, de no haberse lesionado, nadie se hubiese enterado de su jornada de cacería, o hubiese pasado como noticia de la red sin pena ni gloria (como otros tantos trapos sucios de la monarquía de la última década). 

Pero no pequemos de optimistas: el republicanismo se está haciendo fuerte, pero eso no significa que la república vaya a llegar sin que el pueblo haga nada. Que nadie se piense que de repente saldrán políticos decentes del PP, del PSOE, de IU, de CIU, de ERC, de CC, o de dónde sea, y nos montarán una república democrática de verdad. Los republicanos verdaderamente comprometidos con la causa seguimos siendo muy pocos. Hace unos años faltaban, simplemente, republicanos. Ahora, pese a que no vamos sobrados de ellos, lo que falta simplemente es que, los que hay, que se comprometan. 

Por eso, citando de nuevo a Stéphane Héssel, debemos pedir ahora: COMPROMETÁMONOS.  Ha sido un gran 14 de abril, sí. La monarquía está herida de muerte, también. La república es posible, por supuesto. Pero igual que con votar una vez cada 4 años no es suficiente, con salir a la calle una vez al año, o sólo cada vez que la casa real sea motivo de escándalo, tampoco es suficiente. Aunque si verdaderamente saliéramos a la calle cada vez que nuestros políticos (del color que sean) fueran motivo de escándalo, creo que no pisaríamos nuestras casas en mucho tiempo. 

Y hablando de elefantes coloridos, un servidor no puede evitar evocar su infancia, y recordar al elefante Elmer, protagonista de cuentos que en el pasado nos ayudaron a interesarnos por la lectura, y que nos acompañaron en diversas experiencias escolares. Porque el simpático paquidermo creado por el británico David McKee, no deja de parecerse mucho a los elefantes republicanos que estos días inundan la red.  Y dejemos que nuestros elefantes, se llamen como se llamen, sigan dejándose ver en nuestras pantallas. Porque ellos nos ayudarán a recordar que la república parece estar cada día más cerca.

Pàgina 5 de 7

Els bombers sufoquen l’incendi declarat a la ribera del riu
divendres, 24 de maig de 2019
En el migdia del dijous 23 de maig es va declarar un incendi en una zona del polígon industrial de la zona de La Marjal en la ribera del mateix riu,... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Entrevista amb Josep Sempere, candidat de Compromís per Banyeres
dimarts, 21 de maig de 2019
Josep Sempere, candidat de Compromís per Banyeres: “Compromís i PSOE poden seguir governant, tot i que la dreta sempre ven que les esquerres no... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Els partits anuncien els últims actes abans de la cloenda de campanya
dimarts, 21 de maig de 2019
Amb la vista fixada en el diumenge 26 de maig, dia en el que els ciutadans donaran la seua opinió al voltant de qui ha de governar a l’Ajuntament... Llegiu-ne més...
Incendi d'una casa de camp
dimarts, 21 de maig de 2019
Els bombers han hagut d'intervenir en la vesprada del darrer dilluns per extingir un incendi declarat en una casa de camp de Banyeres de Mariola. El... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Entrevista amb José Carlos Molina, candidat del Partit Popular
divendres, 17 de maig de 2019
José Carlos Molina, candidat del Partit Popular: “L’anterior Govern s’ha caracteritzat per la mediocritat, mentides i manipulacions seguint la... Llegiu-ne més...
Diari de campanya: Compromís presenta la seua candidatura el diumenge en un acte públic
divendres, 17 de maig de 2019
Els tres partits polítics que compareixen a les Eleccions Locals del 26 de maig en aquest municipi anuncien la celebració d’actes públics al... Llegiu-ne més...
RSS

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, així com l’experiència de l’usuari al navegar per la web. Més informació. Accepte